bjorn i hee

Tanums Gestgifveri är troligen Sveriges äldsta gästgifveri i obruten tjänst. Helt säkert är att det är vårt lands mesta Gästgiveri – det har varit i kontinuerlig drift alltsedan starten 1663. Det var då Björn i Hee fick tillstånd att på ortens högsta punkt, intill vägen mot Strömstad bygga det som än idag är Tanums Gestgfiveri. Byggstommen kulturminnesförklarades 1983.

När man förr i tiden skulle förflytta sig på land hade man bara två sätt att göra det på, nämligen till fots eller med hjälp av häst. Matställen och övernattningsplatser fanns inte. En resenär var oftast tvungen att tigga nattlogi, i allmänhet hos någon bonde, eller i värsta fall sova utomhus. Finare folk tog logi hos prästerna.

År 1615 ålades alla häradshövdingar att tillse gästgiverier efter alla landsvägar med 1 1/2 mils mellanrum som skulle tillgodose med hästar, mat, dryck och höfoder. Gästgivaren hade på den tiden lagar och regler att följa, bland annat skulle en våning vara för Adeln, en för annat hederligt folk och en för gement sällskap.


Tanums Gestgifveri´s regler för rum och matsal år 1665:

 • Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltider
 • Då servett framställes, bör den vara ren.
 • Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum
 • Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg
 • Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna
 • Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så att de icke behöva stöd av väggarna
 • Håll rummen varma då kall väderlek inträffar, även om inga resande för tillfället finnas i dem

 

Tanums Gestgifveri prislista 1782:

 • Måltid med tvenne goda rätter…22 öre
 • En dito sämre måltid af husmans kost…20 öre
 • En sup destillerat brännewin…4 öre
 • En sup sämre…2 öre
 • En bäddad säng utan ljus och värme…6 öre
 • En drängsäng…2 öre
 • Vedbrasa på rummet…4 öre
 • Stallrum för hästen…1 öre

 

nycklar smalltallrikminnesmarke