Allmänt
Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser, Golf och gruppbokningar gäller särskilda regler.

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser.

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 11.00. Kommer du senare än 18.00 måste du meddela hotellet på förhand annars finns en risk att rummet hyrs ut till andra.

Avbeställning och utebliven ankomst
Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället eller priset du har valt har andra regler, skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen före ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00, får du betala för ett dygn.

För konferenser måste avbeställning ske 4 veckor innan ankomst. Vid senare avbeställning tar vi ut 100% av bokningsavgiften.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål
Om hotellet inte kan ge dig rum så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat. Önskar du ta med ett husdjur, önskar handikappanpassat rum etc. så meddela detta när du beställer rummet.

Betalning
För vissa priser gäller förskottsbetalning vilket då anges vid bokningstillfället. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.
Vi accepterar de vanligast förekommande kontokorten; MasterCard, Visa, Eurocard. Vi accepterar även de flesta utländska valutor.

Förvaring av värdesaker och bagage samt värdesaker på rummet
Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet kan förvara ditt bagage i bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta. I annat fall är hotellet inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

Din egen säkerhet
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.