fbpx

Vår historia

Gestgifveri sedan 1663

Sedan 2009 drivs Gestgifveriet av den norska familjen Fyrvik, som välkomnar alla gäster med stor värme och personlig service.

Fråga gärna familjen om Gestgifveriets månghundraåriga historia och om varför det knarrar i huset, fastän ingen syns till…

350 års historia

Tanums Gestgifveri är troligen Sveriges äldsta gästgifveri i obruten tjänst. Helt säkert är att det är vårt lands mesta Gästgiveri – det har varit i kontinuerlig drift alltsedan starten 1663. Det var då Björn i Hee fick tillstånd att på ortens högsta punkt, intill vägen mot Strömstad bygga det som än idag är Tanums Gestgfiveri. Byggstommen kulturminnesförklarades 1983.

När man förr i tiden skulle förflytta sig på land hade man bara två sätt att göra det på, nämligen till fots eller med hjälp av häst. Matställen och övernattningsplatser fanns inte. En resenär var oftast tvungen att tigga nattlogi, i allmänhet hos någon bonde, eller i värsta fall sova utomhus. Finare folk tog logi hos prästerna.

År 1615 ålades alla häradshövdingar att tillse gästgiverier efter alla landsvägar med 1 1/2 mils mellanrum som skulle tillgodose med hästar, mat, dryck och höfoder. Gästgivaren hade på den tiden lagar och regler att följa, bland annat skulle en våning vara för Adeln, en för annat hederligt folk och en för gement sällskap.

Tanums Gestgifveri´s regler för rum och matsal år 1665

Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltider
Då servett framställes, bör den vara ren.
Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum
Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg
Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna
Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så att de icke behöva stöd av väggarna
Håll rummen varma då kall väderlek inträffar, även om inga resande för tillfället finnas i dem

Tanums Gestgifveri prislista 1782

Måltid med tvenne goda rätter…22 öre
En dito sämre måltid af husmans kost…20 öre
En sup destillerat brännewin…4 öre
En sup sämre…2 öre
En bäddad säng utan ljus och värme…6 öre
En drängsäng…2 öre
Vedbrasa på rummet…4 öre
Stallrum för hästen…1 öre

Historiskt landskap

Området kring Tanums Gestgifveri är en historisk skatt med bland annat Tanums världsarvsområde, ett av endast 14 st i Sverige. I närområdet hittar du 3 500 åriga hällristningar, gravfält med bautastenar från järnåldern, bronsåldersby, hällristningsmuseum, kyrkor från 1100-talet, tingshus, sockenmagasin, fiskelägen, naturreservat, och mycket mer.

Här är endast några exempel på sevärdheter:

Vitlycke museum

Till Vitlycke museum färdas människor från hela världen för att beundra hundratals hällristningar som har knackats in under bronsåldern, en period som sträcker sig från 1700 till 500 f.kr. Här finns även ett stort museum och en bronsåldersby med aktiviteter för hela familjen.

Besök Vitlycke museums hemsida

Bronsåldersgård

På Vitlycke museums bronsåldersgård finns rekonstruktioner av två långhus från äldre respektive yngre bronsålder. Det finns även en verkstad där man under sommarsäsongen visar hantverk t.ex. växtfärgning och bronsgjutning. Kring husen strövar fåren fritt och bakom gården finns grishägnet.  Sommartid pågår här aktiviteter som ”Arkeologiskola”, pilbågsskytte och hantverksdemonstrationer.

Besök Vitlycke Museums hemsida

Greby gravfält

Greby gravfält med sina 200 gravar och ca 40 gravstenar, eller så kallade bautastenar härstammar från järnålder, ca 400-500 e.kr. Under en undersökning av elva gravar 1873 av Oscar Montelius hittades lerkrukor med brända ben och tillhörigheter som kamfragment, sländtrissor och pärlor. Några av fynden hänvisar till att platsen hade kopplingar till Norge, England och Tyskland. Enligt en lokal legend skall de begravda vara skotska krigare.

Läs mer om Greby gravfält

Hornbore tingsplats

Redan 1137 omnämns ”Hornborgsund” i Haraldsönsernas saga. Hornbore tingsplats ligger där det låg beläget när området gick under beteckningen Ranrike. Här hålls årligen en vikingamarknad och ett teaterspel.

Besök Hornbore tings hemsida